Voorwaarden voor zzp’ers

Werken als zzp’er via Harvey-zoekt betekent meer zekerheid en minder rompslomp. Er is altijd werk, wij regelen de facturatie en je hoeft nooit op je geld te wachten. Het ondernemersrisico ligt echter wel bij jou. De voorwaarden om via Harvey-zoekt als zzp’er te werken zijn duidelijk en helder.

Kwalificaties voor werken in de zorg, welzijn of kinderopvang

Om te mogen werken als zzp’er via Harvey-zoekt, is het hebben van een relevant diploma een vereiste. Daarnaast vragen wij om een recent VOG (niet ouder dan 3 jaar) en benaderen wij altijd een referent, in het kader van de vergewisplicht inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WkkgZ). Als verpleegkundige of arts is daarnaast ook een geldige BIG-registratie verplicht.

Juiste inschrijving Kamer van Koophandel

Je moet als zzp’er in de zorgingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ingeschreven staan onder een andere vermelding dan wel werken op basis van de inschrijving van iemand anders is niet toegestaan.

Servicevergoeding

Voor de dienstverlening van Harvey-zoekt, betaal je € 2.50 per gewerkt uur (exclusief BTW). Dit bedrag wordt automatisch ingehouden op je uurtarief. De dienstverlening van Harvey-zoekt omvat het gebruik van de app, de facturatie die wij voor jou verzorgen en de voorfinanciering.

Maximaal 25 uur per week

Via Harvey-zoekt mag je maximaal 25 uur per week aan het werken als zzp’er. Als je meer uren wilt werken (fulltime is 36 uur per week), dan moet je voor de resterende uren zelf opdrachtgevers zoeken en deze zelf factureren. Het is wettelijk niet toegestaan om als zzp’er volledig afhankelijk te zijn van het platform Harvey-zoekt. Dit geldt ook wanneer je via Harvey-zoektbij meerdere opdrachtgevers aan het werk bent.

Uurtarief is inclusief reis- en onkosten

Wij gaan er van uit dat je uurtarief inclusief reiskosten en andere onkosten is, zoals tol-, lunch- en parkeergeld. Houd hier rekening mee bij het opgeven van je uurtarief.

Ondernemersrisico

Het ondernemersrisico ligt bij jou, aangezien jij de ondernemer bent.Dit betekent dat wanneer de opdrachtgever jouw facturen niet betaald (bijvoorbeeld vanwege faillissement) wij (na onze inspanningen om de opdrachtgever alsnog te laten betalen) de reeds betaalde bedragen bij jou terugvorderen. Je moet het verschuldigde bedrag dan aan ons terugbetalen.

Aansprakelijkheid

In aansluiting op het ondernemersrisico is ook aansprakelijkheid een belangrijk punt. Als zzp’er ben jij namelijk aansprakelijk voor de zorg die je verleent.

Facturatie door Harvey-zoekt

Wij factureren jouw gewerkte uren bij opdrachtgevers. Zo zorgen wij dat opdrachtgevers één factuur krijgen voor alle zzp’ers die zij inhuren. Dat bespaart organisaties veel tijd en geld. Je mag zelf niet factureren aan opdrachtgevers.